Schepping ?

 

de schepping is een wonder
de schepping bruist van leven totter dood
en het wondere is
dat de Schepper ons gebood
te gaan
en te vermenigvuldigen

dat is geschied
en meer dan dat
al van vóór de stenen tafelen
zijn Woord
opgetekend in heilige boeken
waar profeten, predikers en geleerden de waarheid uit
wisten

zij verkondigen dat
volgens Zijn Woord de schepping
verbeterd moet

door en voor Zijn Woord
is
gesluierd
besneden
gedoopt
gestenigd
veroordeeld
verboden
geboden
kosher of hallal bereid

wonder hoe Zijn Woord
verdraagzaamheid
begrip
geduld
liefde
en zielenrust kan ontscheppen

schoonheid  moet verhuld
bloed moet vloeien in heilige oorlog
kruistocht en vervolging

want priesters  imams of rabbi’s bidden en offeren
vereren boeken
die mensen binden aan de letter van de wet

ook allemaal schepping
een soms mooi
soms onaf
een raar ding

EN WAT MET DE ANDEREN...

communisten, liberalen, kapitalisten, creationisten...
allemaal rare "tiesten"!


 

terug