Verantwoording prijs fonds voor cultuur management

 

CITAAT:

Prijs voor Cultuurmanagement: en de winnaar is...

Op 6 december, aan het eind van het colloquium cultuurmanagement, de Prijs voor cultuurmanagement 2004 t.w.v. 6.000 euro uitgereikt.

Deze jaarlijkse prijs van het UA-Fonds voor Cultuurmanagement kan worden toegekend aan zowel gerealiseerde managementprojecten in culturele instellingen als aan studies over cultuurmanagement. In 2002 werd de prijs toegekend aan de externe communicatie van Brugge 2002 en in 2003 aan de juridische verzelfstandiging van het SMAK.

Drie inzendingen werden genomineerd: D. Moens, T. Bridts & Ch. Soullaert met hun dossier over de financiële sanering van Erfgoed Vlaanderen, A. Overbergh met haar werk over de public relations binnen het kunstencentrum Vooruit, en A. Weijters met zijn onderzoek naar de mogelijkheden tot synergie in de cultuursector.

De jury meende dat, op grond van o.m. de volledigheid van de informatie en de grondigheid van de analyse, de werken van Ann Overbergh en Adri Weijters op een gelijkwaardig hoog niveau staan. Zij besliste dan ook unaniem beide uit te roepen tot laureaat en de prijs van € 6.000 gelijk onder hen te verdelen.

A. Overbergh diende een werk in over public relations binnen het kunstencentrum Vooruit. De grondige uitwerking van het conceptueel kader, de diepgang van de PR-audit, de integratie in een ruime visie op het communicatiemanagement en de goed gestoffeerde aanbevelingen maken dit tot een modelstudie, die ongetwijfeld een grote praktische relevantie heeft voor K.C. Vooruit.

A. Weijters maakte een werk waarin de mogelijkheden tot synergie in de cultuursector worden onderzocht. Hij spitste zich toe op de sector van de podiumkunsten en paste een doortimmerd conceptueel kader toe op enkele Duitse gevallenstudies. Aan de hand van deze buitenlandse ervaringen worden ook lessen getrokken voor de Vlaamse podiumsector.
 

terug    home