Zee

De zee ebt
en de zee vloedt
bij eb
is ze verlegen
dan schept ze moed
en komt tot tegen
het duin
en bloost
blijft verlegen
in wat schuim
 

terug