Zee meer zee min

Het getij
van de zee
is stipt en trouw
want
het getij
van de zee
wordt geregeld
door een vrouw
Ze zwemt
in de zee
te midden erin
en beveelt
met gezag
als een bazin
Voor vloed
gebiedt ze de zee
méér
wat die ook doet
En later
voor eb
gebiedt ze de zéé
min
dan daalt het water
De cheffin
van eb en vloed
is dus
een zeemeermin

 

terug