Mind over matter

De betekenaar
kneedt betekenis
in modder.
Hij wroet blij
een boodschap uit klei
en bakt die brij
oker

Bros en star op kromme benen
staat het betekende
wuifwenkt
en zwenkt
verrassend zijn schedel open

De betekenaar
staat zwierig recht
maakt een buiging
en zegt:
“Ik zal u duiden.
Voila
c’est moi.
En kijk
Intel inside
2,3 Giga,
voor de rest
gaga.

 

kleimind

terug